Art.1 Persoanele care pot inchiria autoturisme

1.1 se închiriează numai persoanelor ce posedă permis de conducere național sau internațional valabil, cu o vechime de cel puțin 1 an și vârsta de peste 21 de ani, împliniți la data închirierii autoturismului.

1.2 In cazul in care nu aveti permisul de cel putin 1 an sau varsta de cel putin 25 de ani se va percepe o garantie suplimentara in functie de autoturism.

Art. 2 Actele necesare pentru închiriere sunt:

2.1 În original: permisul de conducere si pasaport, buletin sau carte de indentitate;

Art. 3 Conditiile de plata

3.1 Tarifele de inchiriere sunt stablite in EURO. Contravaloarea chiriei se factureaza in RON la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

3.2 Cand plata tarifului se va face cu cardul, obligatoriu cardul trebuie sa fie emis pe numele persoanei care inchiriaza autovehiculul.

 1. 3 Responsabilitatea clientului în cazul unui accident, a pierderii obiectelor de inventar sau deteriorarea bunurilor din interiorul masinii este egala cu contravaloarea daunelor produse .

3.4 Daca autoturismul sufera avarií de orice natura din culpa LOCATARULUI, LOCATORUL va retine garantia in urma constatarii facute si conform devizului eliberat de service-ul auto autorizat la care LOCATORUL apeleaza. In situatia in care valoarea devizului depaseste valoarea garantiei, LOCATORUL va urmari pe LOCATAR in vederea recuperarii de la acesta restul debitelor.

3.5 In cazul contractarii asigurarii pentru accident SCDW/CDW clientul se face responsabil doar de plata daunelor produse ce nu sunt acoperite de asigurare SCDW/CDW.

3.6 Garantia si alte taxe suplimentare percepute pentru situatiile in care asigurarea SCDW/CDW nu acopera defectiunile sau alte avarii de orice natura, chiar daca LOCATARUL a achizitionat una dintre asigurarile complementare se incaseaza de catre LOCATOR in urmatoarele conditii:

 1. intretinerca sau utilizarea inadecvata a autoturismului, fapt ce a dus la distrugeri sau defecte (lovituri, zgârieturi,patarea lapiteriei, griparea motorului si orice alte defecţiuni tehnice constatate intr-un service autorizat);
 2. daune provocate de alte persoane neautorizate sa conducă autoturismul si care nu sunt mentionate in contract;
 3. daune (accidente) cauzate autoturismului închiriat, constatate de către organele abilitate de Politie, ca fiind din vina LOCATARULUI sau cu autor necunoscut (include si situatia in care autovehiculul este găsit lovit in parcare sau in alte locuri in care utilizatorul a oprit/stationat autovehiculul);
 4. retumarea autoturismului cu combustibil lipsa sau mai puţin decât nivelul indicat in Anexa 1 a contractului de închiriere – se va retine o TAXA de 15 euro + contravalorea combustibilului.
 5. pierderea sau distrugerea cheilor -se va retine suma de 150 Euro;
 6. pierderea documentelor maşinii – se va retine suma de 200 Euro;
 7. retumarea autoturismului cu dovezi care atesta ca s-a fumat in interior (ex: un agent Pont Rent a Car a fost martor cand un client a fumat in interiorul autoturismului sau observa urme de scrum, arsuri, ramaşi te de ţigara) – se va retine suma de minim 100 Euro sau contravalorea pagubelor rezultate in urma dovezilor mentionate;
 8. retumarea autoturismului in stare murdara, atat in interior cat si in exterior – se va retine suma de 10 Euro;
 9. retumarea autoturismului in stare excesiv de murdara, care necesita curatirea in detaliu a interiorului acestuia, adica mai mult decât procedura obişnuita de spalare (ex.:tapiterie patata, urme de noroi pe bord, scaune sau bancheta, resturi perisabile lasate in autoturism, etc.) – se va retine din garanţie suma de 50 Euro.

Art.4 Restituirea autovehiculului

 

4.1 La expirarea duratei de inchiriere LOCATARUL are obligatia de a restitui autovehiculul la ora, data si locatia specificata in contract in aceleasi conditii in care a fost preluat. Predarea autoturismului într-o altă locatie decât cea de unde s-a închiriat este taxata cu 0.4 EUR/km, minim 20 euro.

4.2  Pentru realimentare cu carburant la restituirea autovehiculului, daca nu se returneaza cu aceeasi cantitate de combustibil se taxează cu 10 euro taxa serviciu + contravaloarea combustibilului.

4.3 Depășirea timpului la restituirea mașinii din motive neimputabile  companiei cu mai mult de 2 ore, se tarifează ca zi întreagă, conform contractului.

4.4 Locatarul se obliga sa permita accesul Locatorului in spatiul unde se afla garat autovehiculul.

 

Art. 5 GARANTIA

 

5.1 La închiriere, clientul trebuie să depună o garanție corespunzătoare clasei de mașini închiriate, conform listei de prețuri  afișate precum și costul închirierii propriu-zise.
5.2 Garanția servește pentru acoperirea pagubelor produse autovehiculului din vina LOCATARULUI. In situatia in care valoarea devizului depaseste valoarea garantiei, LOCATORUL va urmari pe LOCATAR in vederea recuperarii de la acesta restul debitelor.

5.3 Garanția va fi restituită integral, în cazul în care autovehicolul închiriat este returnat in aceeasi stare cu care a fost preluat la data și ora stabilită în contract, cu toate obiectele prevăzute în inventar, fără deteriorări interioare sau exterioare și alte daune survenite pe perioada contractuală.

Art. 6 Tariful de închiriere include:

6.1 RCA, rovigneta, optional asigurare CASCO.
6.2 Revizii tehnice periodice la zi și întreținerea autoturismului.
6.3 250km/zi, peste limita de 250 km se va percepe 0, 20 euro/1km

Art. 7 Tariful de închiriere nu include:

7.1 Combustibilul, taxele de trecere, garaj, transbordare pe timpul închirierii;

 7.2 Asigurarea pentru persoanele și bagajele aflate în autoturism.
 7.3 Amenzi datorate încălcării legislației de către client.

 

Art 8 Obligatiile LOCATORULUI

8.1 Sa transmita LOCATARULUI dreptul de folosinţa asupra autovehiculului ce constituie obiectul contractului prin: livrarea autovehiculului, completarea si semnarea fisei de predare-preluare, inmanarea cheilor si a actelor maşinii (certificat de înmatriculare, poliţa de asigurare RCA, rovigneta) in original.

8.2 Sa asigure LOCATARULUI asistenta rutiera, pe teritoriul României, pe toata durata contractului, 24/7 in caz de accident sau funcţionarea necorespunzatoarea a autoturismului.

8.3 Sa inlocuiasca autoturismul cu un altul in cazul in care acesta a suferit avarii ce nu pot fi remediate pe loc, daca avariile nu sunt din vina LOCATARULUI. Daca LOCATORUL considera ca avariile sunt din vina LOCATARULUI, LOCATORUL nu mai este obligat sa asigure un alt autoturism la schimb LOCATARULUI, contractul fiind incetat.

8.4 LOCATORUL nu este responsabil de pierderile suportate de catre LOCATAR in caz de defectare sau avarie a autovehiculului, cu excepţia cheltuielilor autorizate de LOCATOR pentru reparaţii.

8.5 Din momentul livrării autovehiculului si pana la reintrarea in posesia acestuia, LOCATORUL este exonerat de răspundere pentru daunele provocate in trafic de autovehiculul inchiriat LOCATARULUI, precum si de taxele de drum ori de pod sau amenzi rezultate din ocuparea abuziva a unui loc de parcare, nerespectarea legislaţiei rutiere sau a legilor Romaniei.

 

 

 

Art. 9 Clientul are următoarele obligații:

9.1 Să achite la încheierea contractului de închiriere a autoturismului contravaloarea perioadei de închiriere și a garanției aferente;
9.2 Să mențină autoturismul într-o stare tehnică corespunzătoare cu cea pe care acesta o avea la data încheierii contractului de închiriere;
9.3 Să cunoască și să respecte legile de circulație aplicabile;
9.4 Să folosească autoturismul închiriat numai pe drumurile publice;
9.5 Să asigure autoturismul închiriat în mod adecvat, împotriva furtului, vandalizarii sau a distrugerii;
9.6 Să nu transporte pasageri contra unor sume de bani sau alte recompense materiale;
9.7 Să nu folosească autoturismul închiriat în cadrul curselor automobilistice legale, ilegale sau antrenamente pentru acestea, in scop de taximetrie, scoala de soferi, distributie, activitati de paza, sporturi auto, transportul substantelor periculoase sau inflamabile, activitati de impingere sau tractare.
9.8 Să nu remorcheze alte vehicule;
9.9 Să nu avarieze partea inferioară a autoturismului închiriat prin acțiune sau neglijență;
9.10 Să solicite împuternicire scrisa pentru iesirea din tara cu autoturismul închiriat cu cel putin 48 de ore înainte de data programata pentru plecare;
9.11 Să nu părăsească cu autoturismul închiriat teritoriul României fără împuternicire scrisă de la COMPANIE; în cazul în care clientul va părăsi teritoriul României, aceasta se va face ilegal, întreaga răspundere revine clientului inclusiv pentru daunele produse prin accident, furt sau cheltuielile de returnare ale autoturismului;
9.12 Să respecte traseul declarat în împuternicire;
9.13 Să nu vanda, sa încredințeze sau subînchirieze autoturismul terțelor persoane;
9.14 Să sisteze calatoria si sa anunte reprezentantii COMPANIEI, la numarul +40771992655, în cazul în care constata aspecte sau semne de funcționare defectuoasă a autoturismului și care pot periclită starea tehnică a autoturismului sau condițiile de securitate în circulația rutieră;
9.15 Să nu intervina asupra instalatiilor si mecanismelor autoturismului, sa efectueze reparații sau alte lucrări la autoturismul închiriat fără aprobarea scrisă a reprezentanților COMPANIEI.
9.16 Să nu provoace pagube zonei exterioare, interioare sau la roți, cu intenție sau din neglijență, printr-o folosire necorespunzatoare a acestora;
9.17 Să restituie autoturismul închiriat la data, ora și locația prevăzută în contract; prelungirea termenului de închiriere se poate face numai cu aprobarea scrisă a COMPANIEI; folosirea autoturismului peste termenul de închiriere, fără o aprobare prealabilă scrisă în acest sens, constituie un act de însușire ilegală a bunului și se sancționează conform legislației în vigoare.

9.18 Sa acopere toate cheltuielile pagubelor evidentiate in devizul de reparaţie eliberat de către un service auto autorizat, indiferent daca a achiziţionat sau nu una dintre asigurarile complementare, in urmatoarele situatii:

a- daca la retumarea autoturismului se găsesc dovezi care atesta ca s-a fumat in interior (ex.: scrum, arsuri, ramaşi te de ţigara);

 1. daca LOCATARUL este implicat intr-un accident rutier si se afla sub influenta băuturilor alcoolice sau a substanţelor halucinogene (stupefiante);
 2. daca la retumarea autoturismului se constata ca elementele interiorului au suferit avarii (deteriorarea bordului, display-ului, tapiteriei, volanului, etc.) care nu sunt acoperite de asigurarea CASCO pe care autoturismul închiriat o deţine;
 3. daca la retumarea autoturismului se constata ca autoturismul a suferit alte avarii, de orice natura, care nu sunt acoperite de asigurarea SCDW/CDW pe care autoturismul închiriat o deţine.

9.19 Sa suporte cheltuielile privind refacturarea amenzilor facturate de către PROPRIETARUL-LOCATOR in cazul amenzilor primite pe durata închirierii autoturismului, precum si a unei taxe de procesare amenzi in cuantum de 10 euro (TVA inclus)

 

 

Art.10 Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus duce la încetarea efectului asigurărilor iar răspunderea pentru daunele provocate revine în totalitate clientului, inclusiv venitul nerealizat pe perioada imobilizării autoturismului închiriat.

 

Art.11 În cazul unui accident, clientul este obligat:
11.1 Să ia toate măsurile pentru limitarea pagubelor produse;
11.2 Să anunțe cel mai apropiat organ de poliție, de pe raza localității în care s-a produs accidentul, în vederea constatării accidentului și întocmirii formelor legale, în maxim 48 de ore de la producerea evenimentului; să anunțe reprezentanții companiei, la numărul de asistență +40771992655, în maxim 2 ore de la producerea accidentului;
11.3 Să respecte regulile rutiere privind părăsirea locului accidentului;
11.4 Să procure o copie după buletinul și permisul de conducere a persoanei implicate în eveniment precum, o declarație scrisă a acesteia și o copie dupa RCA;
11.5 Să procure autorizația de reparație de la organele competente.

 

Art.12 Prezentul contract are valoare de titlu executoriu, clientul acceptând în mod expres și irevocabil predarea bunului către companie fără somație, notificare prealabilă sau proces.

Art.13 Orice litigiu izvorat din acest contract sau în legatură cu acesta, inclusiv validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui se va soluționa în prealabil pe cale amiabilă iar, în caz contrar, de către instanțele judecătorești unde firma isi are sediul.

 

Art.14 Litigiul în cauză va fi soluționat întotdeauna conform legii române.